Friday, October 9, 2009

Jatidiri Penggerak Wawasan

Oleh Mohd Ridhuan Tee Abdullah


Merdeka! merdeka! merdeka! masih terngiang-ngiang di telinga, bagaimana pekik sorak kegembiraan rakyat Malaysia menyambut hari kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Bagi generasi yang lahir sebelum tahun 1957, sudah tentu suara keramat itu merupakan hari dan detik-detik yang cukup bermakna yang tidak dapat dilupakan. Malaysia telah bebas daripada cengkaman penjajah yang sekian lama menjajah Tanah Melayu tercinta. Malaysia mula mengorak langkah ke arah pemerintahan sendiri. Malaysia menuju era baru, era pembangunan bersepadu.


Kini, sudah 38 tahun kita merdeka, perubahan demi perubahan telah berlaku. Pembangunan terus bergerak maju, perpaduan rakyat semakin jitu. Negara kita akan keluar menjadi negara maju di abad ke 21. Itulah impian pemimpin-pemimpin negara yang akan telahpun ada tanda-tanda dan akan menjadi kenyataan. Segala apa yang kita rasai hari ini adalah hasil daripada jerit-perih pemimpin-pemimpin yang mempunyai semangat jatidiri yang mantap dan waja pada masa lampau dan tidak tidak ketinggalan pada masa kini.


Justeru itu, tema Hari Kebangsaan tahun ini memang bertepatan dengan roh dan semangat kemerdekaan negara. Ia membawa kita mengingati kembali pengorbanan pejuang-pejuang tanahair yang mempunyai jatidiri memperjuangkan kemerdekaan tanahair.


Jati diri bermaksud, mengekalkan ciri-ciri keunggulan bangsa Malaysia (identiti). Menurut Datuk Prof. Dr Wan Hashim, Jatidiri memperlihatkan kewujudan diri sesuatu bangsa yang berketerampilan. Ia juga dihormati bukan sahaja pada peringkat negara tetapi juga dalam pengertian sejagat.


Bangsa yang dipandang tinggi seperti Anglo-American, Cina dan Yahudi kerana berjaya tampil dengan jati diri sendiri sehingga muncul sebagai global tribe. Untuk membentuk global tribe bangsa Melayu, kekuatan ekonomi adalah penting di samping mengekalkan ciri budaya dan bahasa asal.


Negara kita memerlukan rakyat yang mempunyai jatidiri yang mantap dan cekal supaya kita dapat merasai erti kemerdekaan yang sebenar. Merdeka bukan hanya bermaksud merdeka daripada cengkaman penjajah tetapi dalam erti kata yang lebih merdeka dalam segala aspek, termasuk mengekalkan jatidiri, merdeka dalam aspek merdeka akal fikiran, merdeka dari sudut ekonomi, politik, merdeka bertindak, berkumpul dan sebagainya.


Nasib kita tidak lagi dikongkong dan diperkotak-katik oleh penjajah. Kita tidak mahu berlaku di sesetengah negara walaupun negara telah merdeka tetapi akal fikiran kita masih tidak merdeka, mereka tidak mempunyai jatidiri, masih lagi dikongkong oleh penjajah, masih mengekalkan budaya penjajah, masih mengekalkan undang-undang penjajah yang tidak sesuai dengan budaya anak bangsa dan sebagainya.


Berbekalkan kepada semangat inilah pejuang-pejuang tanahair lampau bertungkus-lumus memastikan negara mencapai kemerdekaan. Pemimpin-pemimpin lampau seperti Dato' Onn, Burhanuddin Al-Helmy, Ahmad Boestamam, Tun Tan Siew Sin, Tun Sambanthan dan sebagainya mempunyai jatidiri yang kental dan tidak berbelah bahagi. Mereka telah berusaha menentang Malayan Union yang merupakan idea penjajah British untuk terus berkuasa selepas penjajah Jepun menyerah kalah pada tahun 1945.


Usaha Sir Harold MacMichael yang telah datang ke Tanah Melayu untuk mendapat tandatangan sultan-sultan supaya menyerahkan kuasa politik kepada pihak British telah ditentang habis-habisan. Semangat jatidiri yang ada pada orang Melayu pada ketika itu telah berjaya membatalkan Malayan Union sehingga melahirkan Persekutuan Tanah Melayu.


Dengan adanya Persekutuan Tanah Melayu kedudukan raja-raja telah menjadi bertambah baik. Mereka telah diberi semula kuasa dan hak untuk menjadi raja-raja yang berdaulat di negeri masing-masing. Mereka telah diberi kuasa penuh dalam hal istidat orang Melayu dan agama Islam. Tidak ketinggalan persekutuan ini juga mengekalkan ketuanan Melayu sejak zaman berzaman. Ini bermakna detik-detik kemerdekaan telahpun berbunga selepas persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan.


Kepimpinan Jatidiri

Selepas Dato Onn mengundurkan diri daripada pucuk pimpinan Melayu (UMNO), maka teraju kepimpinan Melayu telah diambilalih oleh YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (1957-1970) meletakkan asas sebagai bapa kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman berusaha memperkenalkan Malaysia selepas bebas daripada cengkaman penjajah. Masalah-masalah antara negara serantau cuba diselesaikan sebaik mungkin seperti konfrantasi Malaysia-Indonesia, tuntutan Filipina ke atas Sabah dan sebagainya.


Dalam Rancangan Malaya Pertama (RM1) 1956-1960, Tunku telah mengambil inisiatif membangunkan ekonomi sektor luar bandar. Penubuhan dua buah agensi kerajaan iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) 1956 dan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar serta perlaksanaan sistem Buku Merah merupakan inovasi penting dalam sejarah perancangan dan pembangunan negara sehingga masa kini.


Ini seterusnya membawa kepada Rancangan Malaya Kedua (RM2: 1961-1965) dalam usaha untuk mencapai kemajuan yang menyeluruh. Pembangunan luar bandar terus diberikan penekanan utama dan seterusnya cuba mengatasi masalah-masalah ekonomi negara selepas mencapai kemerdekaan.


Dalam Rancangan Malaysia Pertama (RMP: 1966-1970), berikutan dengan kemasukan Sabah dan Sarawak dalam Persekutuan Tanah Melayu, pertumbuhan ekonomi negara semakin menampakkan perubahan. Ini berikutan dengan penubuhan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) 1967 yang dahulunya dikenali sebagai FIDA. Seterusnya diikuti dengan penubuhan MARA, PERNAS, Bank Bumiputera bagi menggalakkan bumiputera berkecimpung dalam bidang perniagaan dan perusahaan.


Selepas YTM Tunku Abdul Rahman mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, teraju pemerintahan negara telah beralih pula kepada Tun Abdul Razak (1970-1976). Semasa pemerintahan beliau, Malaysia menitikberatkan pembangunan negara dan integrasi nasional. Ini ternyata dapat dilihat melalui Rancangan Malaysia Kedua (RMD: 1971-1975) dengan memberikan penekanan kepada Dasar Ekonomi Baru yang bermatlamat serampang dua mata bertujuan menyeimbangkan kedudukan ekonomi antara bumiputera dan bukan bumiputera selepas dikejutkan dengan peristiwa 13 Mei 1969.


Dari segi dasar luar pula, Malaysia telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negeri China, memberi penekanan kepada konsep berkecuali dan mengutarakan konsep zon aman, bebas dan berkecuali bagi rantau Asia Tenggara (ZOPFAN). Malaysia juga terlibat dalam isu Vietnam. Malaysia telah berperanan untuk meredakan ketegangan dalam konflik di Vietnam.


Tun Hussein Onn (1976-1981) dalam dasar luar menumpukan perhatian dari sudut keselamatan nasional dan kerjasama pertahanan. Malaysia telah mengemukakan bantahan terhadap Vietnam terhadap penaklukan Cambodia. Tidak ketinggalan juga Malaysia juga sensitif dengan masa depan negara Islam yang lain melalui jalinan erat dalam Persidangan Negara Islam atau OIC dan juga mengeratkan lagi kerjasama di kalangan negara-negara Asean dalam isu pertahanan dan keselamatan serantau.


Dalam Rancangan Malaysia Ketiga (RMT: 1976-1980), Dasar Ekonomi Baru terus mendapat perhatian kerajaan. Usaha membangunkan sektor perindustrian dan pertanian mendapat tempat yang aktif ketika itu.


Pada tahun 1982, apabila teraju negara berada di bawah pimpinan Bapa Wawasan Dato Seri Dr. Mahathir Mohamed, ia semakin menampakkan arah pembangunan yang jelas sehingga ke hari ini. Rancangan Malaysia Keempat (RME: 1981-1985), Rancangan Malaysia Kelima (RML: 1986-1990), Rancangan Malaysia Keenam (RM6: 1991-1995) dan Rancangan Malaysia Ketujuh (RM7: 1996-2000) adalah merupakan penerusan pembangunan negara.


Banyak dasar utama negara telah dilancarkan untuk menggerakkan lagi sektor pertanian dan perindustrian. Antaranya ialah Dasar Pertanian Negara, Dasar Persyarikatan Malaysia, Dasar Penswastaan dan sebagainya.


Untuk memperkemaskan lagi pentadbiran negara, kerajaan turut melancarkan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran, Dasar Bersih, Cekap dan Amanah, Dasar Pandang Ke Timur dan sebagainya.


Semuanya ini menampakkan bahawa negara kita semakin berusaha untuk bergerak menjadi sebuah negara maju pada masa akan datang. Pimpinan-pimpinan negara sentiasa sensitif dengan arus pemodenan dan ledakan teknologi maklumat yang begitu canggih dan pantas.


Malaysia di era pemerintahan Dr. Mahathir semakin menyerlah lagi peranan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam dasar luarnya. Malaysia mengorak langkah meningkatkan pelaburan luar negara, menangani isu-isu antarabangsa, menyuarakan secara lantang terhadap ketidakadilan PBB dan sebagainya. Malaysia juga mengemukakan pakatan ekonomi serantau EAEC.


Pendek kata, selepas mencapai kemerdekaan, dasar dan strategi pembangunan negara adalah untuk mencapai pembangunan yang lebih seimbang bagi semua sektor ekonomi bagi mencapai perpaduan dan kestabilan politik. Semua yang kita kecapi dan nikmati hari ini adalah merupakan kesinambungan perjuangan pimpinan negara.


Perubahan Sistem Pendidikan Negara

Di zaman penjajah British sebanyak empat aliran persekolahan di Tanah Melayu iaitu sekolah `vernakular' Melayu termasuk sekolah agama, Cina, Tamil dan Inggeris. Wujudnya berbagai sekolah ini adalah berpunca daripada sikap penjajah yang cuba memecahkan perpaduan kaum. Selain daripada itu, ia juga disebabkan oleh tidak adanya satu Dasar pelajaran Kebangsaan dan ketebalan sikap kedaerahan yang dipusakai oleh setiap kaum. Sistem pendidikan sebegini begitu jelas menampakkan garis pemisahan politik. Interkasi kaum berada di tahap yang cukup minima. Kesempatan hanya dapat ditemui di sekolah Inggeris yang terletak di bandar. Sekolah Inggeris ketika itu hanya dimonopoli oleh kaum Cina dan India. Penglibatan kaum Melayu amat kurang sekali.


Sistem pendidikan ini juga menimbulkan masalah bahasa. Tidak ada bahasa pengantar yang tunggal. Masing-masing sekolah menggunakan bahasa ibunda masing-masing.


Selain itu, kedudukan geografi sekolah-sekolah juga menampakkan pemisahan yang begitu jelas. Sekolah Melayu berada di kampung-kampung, sekolah Tamil terletak di ladang-ladang. Sementara sekolah Cina terdapat di kawasan perlombongan, perindustrian dan perniagaan.


Apatah lagi kalau ditinjau dari segi kurikulum sekolah-sekolah tersebut. Kurikulum menampakkan semangat perkauman yang begitu jelas. Kurikulum sekolah Cina mengikut corak kurikulum sekolah di negari China. Begitu juga dengan kurikulum sekolah Tamil yang didatangkan dari negeri India. lebih menyedihkan tenaga pengajarpun ada juga yang diimport dari negeri masing-masing.


Jelasnya di sini, sistem pendidikan di zaman pra-merdeka menampakkan pemisahan politik yang begitu nyata. Penjajah British langsung tidak berminat untuk memupuk persefahaman dan perpaduan kaum melalui sistem pendidikan. Mereka beranggapan sekiranya satu sistem pendidikan yang sistematik diwujudkan sudah tentu perpaduan dan persefahaman dapat diwujudkan dan ini akan mengugat kedudukan mereka sebagai penjajah.


Sistem pendidikan negara mula menampakkan perubahan apabila Penyata Barnes (1950) dan Penyata Fenn-Wu (1951) diperkenalkan akibat daripada penentangan terhadap Malayan Union dan terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu. Kedua-dua penyata ini mula menampakkan sedikit ciri-ciri tempatan walau banyak lagi yang perlu diubah sehingga tertubuhnya Jawatankuasa Pelajaran yang diketuai oleh Datuk Abdul Razak Hussein pada tahun 1955 yang menjadi Menteri Pelajaran selepas pilihanraya pada tahun yang sama. Pada tahun 1960, penyata tersebut telah disemak semula oleh Jawatankuasa Abdul Rahman Talib bagi memperteguh dan memperkukuhkan lagi Penyata Razak. Ini akhirnya membawa kepada termaktub Dasar Pelajaran Kebangsaan yang berasaskan kepada kedua-dua penyata itu pada tahun 1957.


Dasar Pelajaran kebangsaan ini begitu jelas menampakkan semangat perpaduan kaum yang mantap dan tidak lagi berunsurkan perkauman. Semua kaum telah disatukan dalam sebuah bumbung. Antara perkara penting yang dimasukkan ialah sistem persekolah yang sama bagi semua, bahasa Malaysia dijadikan bahasa pengantar di semua peringkat sekolah dan kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungan dan bercorak kebangsaan.


Bertitik tolak daripada asas ini, sistem pendidikan negara terus berkembang sehingga membawa kepada kewujudan falsafah pendidik negara dan pendidikan bersepadu. Kelemahan-kelemahan yang ada telah diperbaiki dari semasa ke semasa sehinggalah ke hari ini, sistem pendidikan negara telah mampu menyaingi sistem pendidikan negara maju walaupun tidak sepenuhnya. Sekolah-sekolah rendah dan menengah semakin bertambah. Diikuti pula dengan pertambahan institusi pengajian tinggi dan kemunculan kolej-kolej swasta dan kolej berkembar seperti cendewan selepas hujan. Namun demikian, kemunculan kolej-kolej sebegini perlu dikawal supaya ada unsur-unsur jatidiri rakyat Malaysia. Tanpa semangat jatidiri sudah pasti kita tidak dapat melahirkan warga yang cintakan tanahair sendiri dan yang benar-benar menghayati erti kemerdekaan.


Pendek kata, sistem pendidikan negara terus berubah mengikut masa dan reformasi pendidikan terus berlaku mengikut perubahan zaman dan ledakan informasi. Ini seterusnya telah melahirkan warga yang mempunyai daya tahan dan daya saing yang kuat dan teguh sehingga terbentuknya satu bangsa yang merdeka serta mampu melihat dan merancang masa depan negara berdasarkan acuan kita sendiri.


Semuanya ini adalah berasaskan kepada semangat jatidiri pejuang-pejuang negara zaman pra-merdeka dan selepas merdeka yang bertungkus-lumus mempertahankan negara supaya dikekalkan semangat jatidiri yang boleh merubah arus politik negara.


Jatidiri Penggerak Wawasan

Seringkali kita dengar, generasi selepas merdeka disindir dengan kata-kata "aku lebih dahulu makan garam" oleh generasi sebelum merdeka. Bermaksud generasi selepas merdeka dikatakan tidak merasai keadaan yang berlaku di zaman pra-merdeka. Mereka dikatakan terlalu manja dan tidak mempunyai daya ketahanan diri.


Sudah tentu kata-kata sebegini kurang enak didengar oleh generasi muda. Benar, generasi selepas merdeka tidak merasai zaman pra-merdeka. Itu bukanlah suatu `kelemahan' pada diri kerana kita tidak boleh mengembalikan masa yang telah berlalu. Yang berlalu tetap dan telahpun berlalu. Apa yang penting bagi generasi masak kini ialah memetik pengajaran sejarah masa lalu.


Anak bangsa selepas merdeka perlu didedahkan dengan sejarah tanahair sama ada di peringkat sekolah rendah dan menengah serta seterusnya di institusi pengajian tinggi. Sungguhnya mereka tidak merasai detik-detik bersejarah negara, tetapi semangat cintakan tanahair, tetap bersemadi di dalam jiwa setiap warga Malaysia.


Keadaan ini jelas berlaku dalam negara kita. Anak bangsa selepas merdeka bersama-sama mengorak langkah membangunkan negara. Pada tanggal 31 ogos setiap tahun anak bangsa selepas merdeka bersama-sama berarak dan melaung perkataan merdeka! merdeka! dan merdeka!. Mereka terjun bersama-sama untuk memajukan negara tercinta.


Setelah 38 tahun mengharungi arus kemerdekaan, kini Malaysia telahpun mendapat pengikhtirafan dunia sama ada dari segi pembangunan mahupun dari segi memperjuangkan isu-isu antarabangsa. Walaupun kita masih lagi tidak setanding dan seganding dengan negara maju tetapi dengan asas-asas kukuh yang telah digalurkan oleh pimpinan-pimpinan masa kini dan lampau kita yakin bahawa Malaysia akan menjadi sebuah negara maju tidak lama lagi. Pokoknya, kita hendaklah sentiasa berusaha dan mengekalkan semangat jatidiri terutama dari segi kekuatan ekonomi yang menjadi ukuran penting masa kini.


Seorang sarjana dan pakar peramal barat terkemuka, Alvin Tofler dalam kunjungan ke IKIM pada 8 Januari 1993 meramalkan bahawa Malaysia adalah negara yang akan menjadi model kepada negara Islam yang lain pada suatu masa nanti berdasarkan potensi dan prestasi yang ada. Beliau menambah:

"you, here, are a test case for Islam, if you succeed in developing your country, you will prove to the world that Islam is a very progressive religion, different from the impressions the west have about Islam which they gather normally from the Middle East...the centre of Islam will move from the Middle East, its original and traditional locality, to this place (Malaysia and Indonesia)". [Perspektif IKIM, No. 3, Mac 1993: ms 20-21]


Kenyataan ini kalau dikaji secara mendalam memang tidak akan mustahil berlaku di negara kita berdasarkan prasana serta visi dan misi pimpinan negara. Kita boleh melahirkan negara Malaysia yang maju dan beridentiti sekiranya kita sentiasa berusaha ke arah itu. Kalau negara Jepun dalam jangkamasa yang begitu singkat selepas pengeboman Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945, sekarang ini telah keluar menjadi sebuah negara maju yang beridentitikan kekuatan ekonomi. Kenapa kita tidak boleh! Kita boleh!. Kita mempunyai prasarana yang begitu banyak berbanding dengan negara Jepun. Cuma, yang membezakannya ialah kalau di Jepun, anak bangsa mereka mulai sedar dan insaf akibat daripada tragedi itu dan berusaha bersungguh-sungguh untuk membangunkan negara. Ternyata usaha mereka telah mendatangkan hasil yang lumayan.


Justeru itu, melihat kepada pengalaman ini marilah kita mesti bersama-sama menggembelingkan tenaga menggerakkan wawasan 2020 demi untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang mempunyai kekuatan ekonomi tanpa mengikis jatidiri. Pimpinan sebelum merdeka telah menggariskan dan menggalurkan arah pembangunan negara. Sudah sewajarnya, generasi selepas merdeka perlu menyahut cabaran ini dengan bersama-sama menimba pengalaman lampau dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengerakkan wawasan negara.


Untuk mencapai semuanya ini, ia memerlukan kepada persiapan sama ada secara fizikal mahupun spiritual. Persiapan fizikal bermaksud memperlengkapkan dengan segala kemahiran tertentu dan ilmu pengetahuan semasa. Persiapan ini adalah amat penting supaya kita tidak lagi bergantung kepada teknologi dan kepakaran asing.


Setelah 38 tahun merdeka, tentunya kita kita mahu berdikari. Walaupun tanda-tanda positif sudah ada, tetapi ia perlu dipergiatkan lagi. Kalau sekarang ini kita mempunyai kereta nasional, sudah sudah ada cita-cita anak merdeka ini untuk mengeluarkan kenderaan yang lebih besar lagi seperti kapalterbang misalnya dan ia telahpun disarankan oleh Perdana Menteri. Justeru itu, kita perlu berganding bahu untuk menjadi Malaysia sebagai negara maju yang mempunyai jatidiri. Walau bagaimanapun, persiapan fizikal semata-mata adalah tidak mencukupi tanpa persiapan spiritual. Malek Bennabi pernah berkata, "jika kita mahu membangunkan masyarakat, ia mestilah berasaskan kekuatan iman dan keilmuan." Justeru itu, adalah amat pentingnya kedua-dua aspek ini diberikan penekanan supaya lahir masyarakat yang mempunyai jatidiri sesuai dengan tema hari kebangsaan ke 38, "jatidiri penggerak wawasan".

2 comments: